Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

MỘT CHÚT RIÊNG TƯ,

        Hoạ thơ theo kiểu Bút Tre
Hôm qua mình dậy rất sơm,
Sắc thuốc cho vợ để còn đi lam.
Huyền vào đổ nước đầy âm,
Sắc đi, sắc lại, ôi thôi thuốc trào.
Giật mình mới hỏi “mầm giang”?
Á hậu tủm tỉm: tại anh sương giàng .
Dậy thì chẳng kịp, khi reo,
Sắc thuốc nhỏ lửa thì đao có trầu!
Nhà mình, đưa hái giương hài,
Thể dục nhịp điệu cùng đài ở giương,
Huyền cười, nói lại: Lên giường.
Biết đâu chín tháng, oe oe….Tiến tồn. /

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét