Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

CHUYỆN VUI GIÁO DỤC


Năm ngoái, hàng ngàn điểm 0 trong môn thi lịch sử. Tại sao lại như thế? Câu hỏi này chỉ được tháo gỡ khi thày, trò và cả xã hội cùng quan tâm đến bộ môn này. Chứ như thế này thì … botay.com….