Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

NGÀY ĐỘC LẬP - ĐỌC TUYÊN NGÔN - MỘT CÂU HỎI.


Đi trong không khí trang nghiêm của ngày độc lập. Tôi bước đi chậm chậm  để lắng nghe từng câu chứ của bản tuyên ngôn và giọng nói Bác Hồ kính yêu. Tuyên ngôn là sự khẳng định dân tộc Việt Nam là dân tộc độc lập. 2 – 9 hàng năm trở thành ngày độc lập của đất nước Việt Nam mới. Ý nghĩa to lớn của nó đã vượt ngoài biên giới quốc gia. Việt Nam trở thành ngọn cờ đầu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (ít ra là ở các nước Phi Châu). Bản tuyên ngôn lịch sử mang tầm cỡ quốc tế.

Dẫn chứng từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ, và Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791…..; Người đã khai sinh ra nước Vịêt Nam dân chủ cộng hoà và trịnh trọng tuyên bố:
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
                                Không thể có lời nào đẹp hơn.
   9 năm sau đó, làm một Điện Biên (cũng) chấn động địa cầu. Chúng tôi được học “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản”; Luận cương của V.I.Lênin hay Sơ thảo luận cương;  Quốc tế Cộng sản, … v…v và v….v.
Tại sao Bác không dẫn chứng từ những điều chúng tôi được học. Câu hỏi đó còn mãi trong tôi. Và thế là, mò mẫm, đi tìm

Bốn bản tuyên ngôn lịch sử:

http://giangnamlangtu.wordpress.com/2012/09/01/doc-lai-bon-ban-tuyen-ngon-lich-su/#comment-1152

Các bạn suy ngẫm và làm tốt hơn cho đất nước này ấm no, hạnh phúc, khỏi phụ bạc bao thế hệ đã hy sinh cho ngày Độc Lập của Tổ Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét