Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỪ ĐÂU?Từ tôi, từ bạn:
-         Không vi phạm luật (để những người thi hành công vụ không có cớ bắt phạt);
-         Không tiếp tay tham nhũng;
-         Chấp nhận nghèo, (vì không tham nhũng).
Từ ngay thôn, xã, phường, quận…. nghĩa là ngay nơi chúng ta đang sống.
Tôi có mơ màng quá không?

1 nhận xét: