Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

XÂY DỰNG.


“Lời nói chẳng mất tiền mua - Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trong đấu tranh Phê bình và tự phê bình, lời dậy này nguyên giá trị. Quan hay là dân, đều phải luôn luôn tự sửa mình để hoàn thiện. Tôi vào Blog Bùi Văn Bổng và đọc được bài viết của nhà báo Minh Diện. Các bạn cùng tham khảo:   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét