Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

BA LẦN BỊ XÓA COMMENT – ĐI TÌM CHÂUXUANNGUYEN


Tôi vào tất cả các WEB và Blog cá nhân, đọc và gạn lấy những giá trị nhân văn. Thế giới này, những điều tốt đẹp còn mãi cùng năm tháng. Cũng có những người lập ra Blog để chủi đổng  thỏa sức. Văng tục, chửi thề vô tội vạ. Thế chẳng phải là bôi nhọ tiếng mẹ đẻ hay sao? Tôi đã comment cho 1 bài viết chửi thề của 1 người tên là DaoUu. Cả 3 lần đều bị tác giả Blog xóa.
Quyền quản trị, là quyền tối thượng. Tôi đã đi tìm sự thật. Bạn “ Sinh Tử Lệnh” đã trả lời hộ tôi:
NGUYỄN XUÂN CHÂU- Chau Xuan Nguyen
Các bạn, cẩn thận mà chọn bạn. Cái mặt nạ đã bị lột.
Bướng này:    This stubborn:


THREE Deleted COMMENT - to find CHAUXUANNGUYEN.
I all the personal website and blog, read and draw off the value of the humanities. This world, good things always the same five months. Also the founder of the blog is to clean pleasure. Couch continue, swearing bluff. The smear is not the mother tongue? I have comment 1 posts of first swearing named DaoUu. All three times were deleted by the author Blog.
Rights management, is paramount. I went looking for the truth. "The Commander," answered for me:
Nguyen Xuan Chau-Chau Xuan Nguyen
http://chauxuannguyen.multiply.com/?&show_interstitial=1&u =
You, be careful that your choose. The mask has been stripped.

http://hungdm1.wordpress.com/2012/11/02/chan-dung-ke-hom-hinh/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét