Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Du Lịch thế giới

Về hưu mà được đi du lịch như ông bà Lê Thanh - Hoàng Dan thì thật thú vị. Chúc mừng Ông Bà.
Giới thiệu cùng các bạn và cùng du lịch thế giới:
https://lthdan05.wordpress.com/2012/09/11/thap-eiffel-la-cong-trinh-dat-nhat-chau-au/
Thank.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét