Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

TRỌN ĐỜI YÊU NHAU


Ai cũng có mong ước. Ngưòi  nghèo thì mong ước thóat nghèo, người giầu thì muốn giàu thêm. Trọn kiếp yêu nhau là mong ước tuyệt diệu nhất của hôn nhân.
 Hà nội nắng đẹp. Mùa Đông nhưng ấm áp lạ thường. Tia nắng chuốt vàng sợi nhớ, sợi thương. Trọn đời ta yêu nhau…..     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét