Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Những loài hoa hiếm quýSưu tầm khắp nơi, tôi đưa lại đây những loại hoa quí hiếm. Đó cũng có thể là những lòai hoa ‘hương đồng gió nội’, cũng có thể là những chùm quả ngọt; người biên soạn chỉ ước mong các bạn, có ngày nghỉ hữu ích.

Xem ảnh:

https://plus.google.com/photos/105793517077817386370/albums/5875965780777003921

http://youtu.be/L5ARKAKMAW8

Biết chi tiết tại:
http://vuthat.wordpress.com/2013/05/06/nhung-loai-hoa-hiem-quy/#comment-309

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét