Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

PHAO CỨU SINHCơ chê thị trưòng sinh ra nhiêù cái ma nh. Cái ma lanh đó xem như là ảo thụât. Đến mùa thi, học sinh photo các đáp án thành các phao thi ... phủ trắng trưòng.


ảnh Petro Times - Khánh An và Phụ nữ online.

 Ngườì công nhân các ngành địên, than, săt thép, si măng; ngăn đập, đào mỏ, bán nguyên liệu thô, kêu lỗ; đến ông nông dân, rừng trồng bạch đàn  sản xuât giâý, lỗ; gạo, đường, caphe, cacao, cá basa, lỗ, Chô nào cũng thây lỗ. Kêu nhiêù, chính phủ can thiêp, tìm bin pháp bù lỗ – đấy cũng  một phao cứu sinh. Đã đến lúc lấy lỗ làm lãi rồi, bà con ơi! nếu không muốn tụt hậu.
Khen ai chia ba cột trong bỏ phiếu tín nhiệm, thật là tài. Tín nhiệm cao, Tín nhiệm. Tín nhiệm thấp. thay vì Tín nhiệm, Không tĩn nhiệm. Thực ra Tín nhiệm thấp, không phải là không tín nhiệm. Lại thêm một cái phao cứu sinh.
Bao giờ chúng ta được cái phao cứu sinh nâng lương đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét