Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

40 NĂM PHÒNG MÁY TÍNH CÔNG TY DỆT 8-3

Những người làm máy tính Công ty dệt 8-3, nay đã lên ông, lên bà. Trong số đó, những người tại chức cũng đã là phó Tổng giám đốc, cán bộ cấp vụ, viện của công ty nhà nước, vẫn nhớ về ngày thành lập Phòng máy tinh công ty. 40 năm sao rất đỗi tự hào. 
Chúng tôi đã đi lên từ máy tính quay tay NiSa, máy đục lỗ 5 kênh, máy tính điện tử C8205Z, XT, AT, PenTum III, IV đến máy chủ IBM và bây giờ cả thế hệ Duacore, màn hình Chạm. Phòng máy tính đầu tiên áp dụng thành công nhiều bài toán kinh tế vào sản xuất, kinh doanh, kế toán tài chính.... trong doanh nghiệp nhà nước. Gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, chúng tôi cũng không quên hát cho nhau nghe những bài ca cùng chúng tôi đi suốt hành trình Phòng máy tính. Nhớ mãi phòng máy ơi! Công ty Dệt 8-3, nay đã thành đô thị!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét