Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

CÙNG CHẠYSau thời gian dưỡng bệnh là tới thờì kỳ tập luyện. Thói quen tập chạy nhẹ nhàng trong Công viên mỗi sáng, tốt cho sức khoẻ đã hình thành. Nhìn sang bên đường, các ông, bà. anh, chị … cũng nhẩn nha tập chạy. Cuộc đời đẹp sao!
Có một cuộc “chạy” khác trên đường đời. Người ta “chạy” để vào biên chế; “chạy” để thành công chức; “chạy” để lên ông nọ, bà kia; “chạy” án và “chạy” để vào trường chuyên, lớp chọn……Cả nước cùng “chạy”.
Than ôi. Ai phải chịu trách nhiệm về sự thoái hoá đạo đức này? Tôi, hay là tất cả chúng ta? 
Có thứ "chạy" khác trong cuộc sống. Chạy "dự án", chạy - giết chết khoa học:
http://k16toanco.info/node/827#comment-1248


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét