Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

CẦU MONG HÒA BÌNH

Hòa bình cho đất nước tôi. Hòa bình cho tất cả:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét