Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

TRÀ Ô LONGTrà Ô long đặc biệt tốt cho sức khỏe

Trà Ô long được mnh danh là 'Vua ca các loi trà' và là mt trong mười loi trà được xếp vào hàng thượng phm 'Thp đi danh trà' ca gii sành trà. 

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

HÒA NHẬPMột Việt Nam hòa nhập, ai cũng thích. Một Việt Nam tiến bộ, ai cũng vui. Việt Nam có nhiều danh lam, thắng cảnh. Hôm nay, VN lại có thêm bằng công nhận ‘đàn ca tài tử Nam Bộ’ là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Một đất  nước, một dân tộc có cảnh quan, nền văn hóa được thế giới thừa nhận và xếp hạng bảo tồn nhiều như vậy, là đất nước đáng tự hào.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

NỖI BUỒN

Có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào?
60 năm luẩn quất cái nghèo;
Vài năm loanh quanh với bệnh tật;
Gieo hạt 3 năm chưa nẩy mầm, kết trái;
Mấy chục năm giữ bom nổ chậm trong nhà;
Lợn nhựa tiết kiệm 8 năm chưa 1 lần thay đổi;….
Số phận ư?  Ngày tết sao vẫn cứ  buồn?