Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

TỪ DƯƠNG THU HƯƠNG ĐẾN TRẦN ĐĨNH:Dương Thu Hương: Bộ mặt ngày càng trơ tráo

Tác giả: Những thiên đường mù, Bên kia bờ ảo vọng.
..

 

TRẦN ĐỈNH ĐANG XUỐNG ĐÁY 

 

http://molang0205.blogspot.com/2014/09/tran-inh-ang-xuong-ay.html

Tôi cho rằng “Cải Cách Ruộng Đất” là thời kỳ đen tối. Nó hủy hoại đạo đức con người, con tố cha, vọ đấu chồng…và người thắng cuộc làm gì chẳng được. Dương Thu Hương đã viết quá chớn về CCRĐ, trái quan điểm mà lưu vong. “Đèn Cù” Trần Đĩnh lại bới CCRĐ, “đống rác cũ” – mùi hôi thối lắm rồi, đào sâu, chôn chặt một thời khốn nạn! Đừng ầm ỹ lên nữa, người ta chiếm hết Hoàng Sa, các đảo đá ngầm ở Trường Sa thành căn cứ “nhân tạo” rồi kìa.
Mà lạ thay, sao không viết về luật 10-59. Cay cú với chế độ này mãi thế sao?
Hận thù trả hận thù - Thời ấy đã qua lâu rồi. 90 triệu dân Việt Nam, hòa hợp để tìm lối thoát. Để tụt hậu 100 năm so với thế giới là sự nhục nhã. Dương cao ngọn cờ Tự do, dân chủ, độc lập dân tộc...hãy vẽ hình ảnh một Việt Nam Hòa Bình - Hữu nghị - Trí tuệ - Đoàn kết - đầy lòng nhân ái. Đừng phá thối! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét