Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

NGƯỜI BẠN LỚN LÝ QUANG DIỆU

Lý Quang Diệu là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Việc ông ra đi là quy luật tất nhiên của tạo hóa, nhưng Ông còn để lại cho đời nhiều suy nghĩ tích cực. Đối với Việt Nam, Ông còn là người soi đèn pin cho những con mắt mãi trong đường hầm. Các bạn đọc VOA tiếng Việt  
Trước đó, tôi cũng đã viết bài này:

Cùng suy ngẫm và cùng chung tay vực dậy một Việt Nam xứng tầm khu vực!

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

BA BÀI THUỐC HUYẾT ÁP, TAI BIẾN, UNG THƯ

 (DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ)

Tôi biên soạn những bài thuốc này để kỷ niệm những người hưu trí trong hội ké toán Công ty Dệt 8-3. Những con người đã lầm lũi, âm thầm lao động bên những con số, miệt mài với bảng biểu thống kê, lăn lộn với những kỳ lương thưởng cả năm trời. Vượt lên cho giá, lương, tiền tới tận tay Công nhân và tham mưu điều hành suốt thời kỳ tại chức. Hưu trí,  nhưng vẫn một đời trong sạch ấy, chúng tôi hướng tới sức khỏe mạnh mẽ, tâm hồn vui tươi, trí tuệ và lòng nhân ái. Vì lẽ đó, tôi hy vọng 3 bài thuốc này đến được với mọi người bằng chính việc thực hiện nó. Phòng bệnh trước khi nó đến.