Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

137/ Thuốc Bắc Trị Tiểu Đường

                   -Đan sâm 3 chỉ.                     –Nhãn  nhục 2 chỉ.
                   -Thục địa 3chỉ.                      –Nhục quế  2chỉ.
                   -Táo nhân 3 chỉ.                    –Viễn chi  2 chỉ
                   -Bạch thược  3 chỉ.                – Hột  sen  2 chỉ.
                  - Bạch  truật  3 chỉ.                –Đương qui  2 chỉ.
                   -Gừng tươi  3 lát.                    – Khấu nhân  2 chỉ.
                   -Phục  linh 3 chỉ.                    – Cam  thảo 2 chỉ
                   -Hoành sơn 3 chỉ.                   –Xuyên khung  2 chỉ.
                   -Ngũ  chi tử  3 chỉ.                  –Trần bì  2 chỉ
                   -Sơn trà 3 chỉ.                         – Từ thạch 2 chỉ.
                   -Bắc  kỳ 3 chỉ.                        – Táo  đỏ  5 trái.
                                                        Tất  cả  sắc  3 chén  còn  lại  8 phân
Nước nhì  sắc  4 chén  còn lại 8 phân
2 nước  trứơc  sau  hoà chung chia 2 lần
Uống  trong ngày – liên tục  2 tuần
Hoặc 4 tuần kết quả  chắc chắn.
                                                     Hoà thượng Thích Giác Nhiên
                                                       Tổ Đình Minh Đăng Quang
                                                         8752 Westminster Blvd
                                                        Westmínster C.A. 92683
                                                          Tel: (714) 895 – 1218.
Đại lão HT Thích Giác Nhiên - pháp chủ Giáo Hội H tăng già Khất sĩ thế giới đã thâu thần thị tịch vào lúc 22 giờ, 32 phút, tối ngày 03-08-2015 (giờ California) tại Orange Coast Memorial Medical Center - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 92 tuổi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét