Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

VỀ THĂM XỨ ĐẠO HỌ SÔNG

Năm nay tôi lại về thăm xứ họ Sông. Xứ họ Sông trước đây được gọi tránh từ tên Hà Nội, Hà Ngoại vì đã có thủ đô Hà Nội to lớn quá. Sông Nội và Sông Ngoại là hai thôn cạnh nhau. Sông Ngoại là giáo xứ, xa xưa gọi là xứ Kẻ Sông. Ngày nay gọi là xứ Hà Ngoại. Hà Nội  (Sông Nội), thôn bên cạnh nhỏ nhoi, đến năm 1970, hộ khẩu chưa tới 100, mãi tới năm 2005, mới có được 200 người. Hai thôn đều toàn tòng theo Đạo.