Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

NÚI ĐÔI

                                          
 Vũ Cao (1922-2007)
tên thật là Vũ Hữu Chỉnh, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1922, tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.