Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - TÀI VỤ - MÁY TÍNH HỌP MẶT NĂM 2016

Đến hẹn lại lên, cả phòng chúng tôi: Tài chính – Kế toán – Tài vụ - Máy tính lại tụ họp chúc mừng năm mới và chúc thọ các cụ 75, 80, 85, 90 tuổi. Bính thân hội ngộ, còn gì vui hơn. Cảm ơn ban liên lạc, bà Hồ Thị
Yến, ông Phạm Hòa Bình, ông Tạ Thanh Sơn…đã tổ chức cuộc họp này.
                         Mỳ chính cánh.
Xin trích lên đây hình ảnh chúng tôi, với bài hát Đàn chimViệt, sáng tác Văn Cao qua giọng ca Lê Dung. Hẹn năm sau lại gặp!