Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Tôi trở thành “Thày thuốc”, vì sao?

Tai biến đột quỵ não đã đẩy tôi vào con đường “thân tàn”. 5 người bạn thân cùng bị đột quỵ cùng thời trở thành thiên cổ (chẳng hiểu có thành “ma dại” không?). Đi rát nhiều bệnh viện, không từ một loại thuốc đắt tiền nào. Tây y đã giúp tôi thoát khỏi tử thần.