Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

-->
Hôm nay, 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012).

 Một ngày đoàn kết toàn dân để xây dựng cộng đồng thành khu dân cư Văn Hoá. Ý nghĩa nhân văn của ngày này thật vĩ đại. Mọi người trong khu dân cư, mở LỄ -Hội toàn dân, đánh giá kết quả 1 năm xây dựng. Có tổ chức văn nghệ, hội nghị trang nghiêm. Mọi người thoả sức đóng góp ý kiến của mình. Lãnh đạo các cấp gần dân, sát dân. Một ngày ý nghĩa. Hội nghị 1 giờ rưỡi thôi, kéo dài người cũng ngót!
Một đoạn Clip ở khu tôi. (Tam ca áo Trắng - Một thoáng quê hương - Ảnh Đặng Văn Dân)
http://youtu.be/6EeoS0lUMAw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét