Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

NHẪN NHỤC - CHỊU ĐỰNG VÀ THA THỨ:

Công giáo thì khuyên giáo dân: Kẻ nào tát ta bên má phải thì hãy đưa tiếp má trái cho kẻ đó. Đạo Phật thì khuyên phật tử hãy nhẫn nhục. Người đời thì bảo nhau: “ Một điều nhịn, chín điều lành”. Chung quy lại, phàm là Con Người, phải biết Tha thứ. Tha thứ cũng phải học đấy, các bạn à!
http://venusnguyen.wordpress.com/2012/01/09/h%E1%BB%8Dc-cach-d%E1%BB%83-tha-th%E1%BB%A9/#comment-6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét