Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

TÒ MÒ CÀNG CẤM CÀNG VÀODân gian đã có chuyện cười vỡ bụng về một Trạng Quỳnh lột xác trong cái chòi giữa sông. Ra về với lời nhắn “Mẹ thằng nào bảo thăng nào”. Ấy thế mà người người vẫn qua. Ông lái đò tha hồ thu lộ phí. Ngày nay, các mạng kết nối toàn cầu đưa thông tin nhanh quá. Công văn cấm (1) chưa tới nơi thì chương trình bẻ khoá - vượt tường lửa- đã có đây rồi.

No Firewall Blog

Dùng phần mềm Psiphon 3 để vào Facebook (2013)

Psiphon được sáng chế bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế Munk, Đại Học Toronto, Canada. Đây là công trình của các ông Ronald Deibert, Nart Villeneuve và Michael Hull nhằm giúp người dùng internet từ trong các quốc gia đang dùng tường lửa bưng bít thông tin, có thể nối mạng đến bất cứ trang nhà nào trên thế giới.

Để biết thêm và xem cách hướng dẫn sử dụng, xin các bạn bấm vào chỗ này: Psiphon 3
Bạn cũng có thể vào thẳng địa chỉ trang nhà của Psiphon.

Phần mềm này hơn hẳn HSS hoặc Ủltra suft. Cũng cần phải nói thêm rằng đã sử dụng Psiphon3 rồi, thì lần sau cũng cứ phải nó.

 Chúc các bạn thành công.

(1) http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/06/27/cong-van-vi-pham-quyen-co-ban-cua-cong-dan/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét