Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

HÒA NHẬPMột Việt Nam hòa nhập, ai cũng thích. Một Việt Nam tiến bộ, ai cũng vui. Việt Nam có nhiều danh lam, thắng cảnh. Hôm nay, VN lại có thêm bằng công nhận ‘đàn ca tài tử Nam Bộ’ là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Một đất  nước, một dân tộc có cảnh quan, nền văn hóa được thế giới thừa nhận và xếp hạng bảo tồn nhiều như vậy, là đất nước đáng tự hào.
 Dân tộc Việt Nam còn được biết đến như dân tộc anh hùng. Tự hào đánh thắng  nhiều phong kiến lớn, đế quốc to; mở mang bờ cõi, 4 ngàn năm mới có một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày nay. Việt Nam rất đáng tự hào.
Thời mở cửa, VN không phải của riêng ai, VN cần giao thương, giao tiếp, bầu bạn, (có cả gia đình sui gia) với thế giới. Dân VN du lịch các nước và dân các nước du lịch tới VN. Một góc nhìn và suy nghĩ:
Vì sao du khách nước ngoài không bao giờ quay lại Việt Nam?
thế thì di sản để làm gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét